YÖNETİM GELİŞTİRME PROGRAMLARI

İş Dünyası, adına “Digital Çağ” denen, üretim ve tüketim süreçlerinin değiştiği yepyeni bir çağa evrilmektedir. Digital Çağ’ın getirdiği fırsatlardan yararlanmak, yeni koşullara adapte olmak, yeni düşünce tarzları ve davranışları gerektirmektedir.

Yüksek Performanslı ve Kurumsal Bütünlüğü olan takımlar kurmak, inisiyatif alan liderler çıkarmak, liderlik ve takım davranışları geliştirmek bu programların amacıdır.

Image
Image

BİZ KAZANAN TAKIMIZ

Süre: 2 gün High Ropes Course

Takım Oyunu, ortak vizyona ulaşabilmek için birlikte çalışma; bireysel çabaları organizasyon hedefleri yönünde yoğunlaştırma becerisidir.

Birikim, takım davranışlarını bir antreman ortamında güvenli bir şekilde geliştirerek yüksek performanslı takımlar oluşturur. Takım üyelerinin anlaşmazlıkları çözme, iş ilişkilerini geliştirme, birbiriyle iletişim kurma yönünde farkındalık yaratmak etkili bir yoldur. Eğitim sırasında yaratılan ortam, işyerlerine dönüldüğünde olumlu gelişmelerin temelini oluşturur.

Programda yer alan konular:
* Kazan/Kazan felsefesini anlamak,
* Takım üyeleri arasında güveni, işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek,
* Takım içi ve takımlararası iletişimin önemini kavramak,
* Takım halinde problem çözme teknikleri geliştirmek, inisiyatif kullanmak,
* Resmin tümünü görmek,
* Takım oyununu kolaylaştıran ve engelleyen faktörleri davranış ve organizasyon boyutunda incelemek.
* Katılımcılar arasında bir dizi ortak değerler ve davranışlar oluşturmak.
* Öğrenilenleri işyerine taşıyacak bir sözleşme oluşturmak.

BAŞARIYA KOŞU

Süre: 2 gün

Liderlik, ortak vizyona ulaşabilmek için olağan insanlardan olağanüstü sonuçlar elde etme sanatıdır. Amacımız, organizasyonun her kesiminde liderlik kapasitesinin ortaya çıkmasını sağlamak ve geliştirmektir.

Liderlik davranışlarını yerine getirmek, ortaya çıkan ihtiyaçları görme, insanları bu yönde ikna etme ve cesaretle bu yönde ilerlemeyi gerektirir. Başarılı liderler, organizasyon içindeki görevin, takımın ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan davranışları sergilerler. Bir liderin başarısı, birbiriyle çatışan bu talepler arasında başarılı bir denge kurmasını gerektirir.

Programda yer alan konular:
* Lider olarak, bireyin, takımın ve görevin ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılama.
* Takımın gelişimi ve iş performansları üzerinde liderliğin etkisi.
* Takım gelişme sürecinde liderlik stilleri.
* Planlama ve Organizasyon becerileri.
* Kişinin kendisini doğru yöneterek en önemli kaynaklarından bir tanesi olan zamanını verimli kullanması.
* Delegasyon. Bu kriterler yönetim tarzını nasıl etkiler?
* Diğerlerini anlama, empatik iletişim kurma, önyargıların üstesinden gelme.