ATÖLYELER

Atölye çalışmaları, simülasyonlar üzerine kurulmuştur. Simülasyonlar, iş dünyasının işleyişi hakkındaki gerçekleri hızla kavrayabilmek amacıyla karmaşık iş süreçlerinin daha basit şekilde tasarlandığı ve katılımcıların yaşayarak sürecin işleyişini kavramasını sağlayan modellerdir. Atölye sırasında, katılımcıların gerçek hayatta karşılaşacakları durumlar ve problemlerle yüzleşmesi sağlanır. Katılımcılar, aldıkları kararların etkilerini analiz etme ve sonuçlarını görme fırsatı bulur. Bu çerçevede yeni kararlar alma, farklı stratejiler uygulama imkanı bulurlar. Deneme, yanılma yöntemiyle en güvenli ve en ekonomik koşullarda becerilerini geliştirirler.

Image
Image

FİNANSAL YÖNETİM ATÖLYESİ

Süre: 1 gün, Factory Simülasyonu

NEDEN FİNANSAL YÖNETİM ATÖLYESİ?
Çalışanların karmaşık veya zor olarak gördüğü bilanço, K/Z, gelir tablosu, finansal rasyolar gibi kavramları öğrenmesi, finansal farkındalık kazanması ve yetkinliğin artırılması ancak iyi planlanmış, basit ve entegre bir yapı içinde gerçekleşir. BTI Simülasyonları, uygulama ve görselliğe dayanan çekici tasarımı, deneysel yapısıyla etkin öğrenmeyi garanti eder.

NASIL GERÇEKLEŞTİRİYORUZ?
Business Training International GmbH tarafından geliştirilen Factory Simülasyonu, katılımcıların iş dünyasının proseslerini masaüstünde gerçekleştirmesine fırsat verir. Program, katılımcıların “yeni yönetim” olarak bir işletmenin yönetimini üstlenmesiyle başlar. Yönetecekleri şirket geçmiş yıllarda başarılı bir performans gösterirken rekabet ve diğer nedenlerden dolayı ekonomik baskı altına girmiştir. “Yeni yönetimin” görevi 3 yıl boyunca yönetecekleri işletmeyi iyi bir duruma getirmektir. 3 yıl boyunca ham madde sipariş edecek, siparişlerin teslimatını yapacak, alacakları tahsil edecek, faaliyet giderlerini, faizleri ödeyecek, amortisman ayıracak ve her finansal yıl için Gelir Tablosu ve Bilanço hazırlayacaktır. Finansal Göstergeler Çerçevesinde İşletmenin Başarılı Olup Olmadığının Analizini yapacaklardır.

KİMLER FAYDA SAĞLAR?
Satış Profesyonelleri için finansal beceri, rekabette öne geçmenin anahtarıdır. Yeni satış yapmak, uzun dönemli müşteri sadakati sağlayabilmek için, satış profesyonelleri kendi ürün ve hizmetlerini müşterinin finansal ve stratejik hedeflerinin içine konumlandırmalıdır. Finansal farkındalığın gelişmesi, satış profesyonellerinin müşteri odaklı satış yaklaşımı sergilemesini, müşteriyi ve müşteri ihtiyaçlarını anlayan, güvenilir satış danışmanı olmasını sağlar.

Yöneticiler için finansal beceri, kritik liderlik yetkinliğidir. İşletmenin başarılı olup olmadığını finansal açıdan analiz edebilmek; proses optimizasyonu ve iş sonuçlarıyla arasındaki bağlantının net olarak anlaşılmasını sağlar. Finansal farkındalığı gelişen yöneticiler, Gelir Tablosu ve Bilanço gibi temel göstergeleri yönetim aracı olarak kullanarak daha anlamlı finansal sorumluluklar alır.

SATIŞ ve İLİŞKİ YÖNETME ATÖLYESİ

Süre: 3 saat

NEDEN SATIŞ & MÜZAKERE ATÖLYESİ?
İş ilişkilerinin olumlu yönde ilerleyebilmesi için satış elemanı ve müşteri arasındaki güven nasıl geliştirilip güçlendirilir? Görüşme sırasında iş ortağımızla ilişkilerimizi iyi yönetebilmek için nasıl davranmalıyız? Tansiyonun, gerginliğin arttığı ortamlarda neler yaşanır?

Uygulama sırasında bu soruların cevapları aranır ve şu yönlerde gelişim sağlanır: İletişim becerisi: Vücut dilini anlamak, güven oluşturmak, ilişkilerde kopmaların ve güvensizliğin nasıl ortaya çıktığını anlamak. Satış becerisi: İlişki yönetimi, ilişki odaklı etkileşim, kısa ve uzun vadeli stratejiler oluşturmak. Müzakere: İtirazları anlamak ve ilişkilendirmek, ilişki geliştirmek bunun uygun seviyesi, baskı altında pazarlık yapmak/müzakere etmek.

KİMLER FAYDA SAĞLAR?
Satış ve satış elemanlarına destek veren tüm deneyimli, deneyimsiz profesyoneller.