İş Dünyası, adına “Digital Çağ” denen, üretim ve tüketim süreçlerinin değiştiği yepyeni bir çağa evrilmektedir. Digital Çağ’ın getirdiği fırsatlardan yararlanmak, yeni koşullara adapte olmak, yeni düşünce tarzları ve davranışları gerektirmektedir.

Yüksek Performanslı ve Kurumsal Bütünlüğü olan takımlar kurmak, inisiyatif alan liderler çıkarmak, liderlik ve takım davranışları geliştirmek bu programların amacıdır.
Stacks Image 478

TAKIM OYUNU

Biz Kazanan Takımız

Takım Oyunu, ortak vizyona ulaşabilmek için birlikte çalışma; bireysel çabaları organizasyon hedefleri yönünde yoğunlaştırma becerisidir.

Birikim, takım davranışlarını bir antreman ortamında güvenli bir şekilde geliştirerek yüksek performanslı takımlar oluşturur. Takım üyelerinin anlaşmazlıkları çözme, iş ilişkilerini geliştirme, birbiriyle iletişim kurma yönünde farkındalık yaratmak etkili bir yoldur. Eğitim sırasında yaratılan ortam, işyerlerine dönüldüğünde olumlu gelişmelerin temelini oluşturur.

Programda yer alan konular:
* Kazan/Kazan felsefesini anlamak,
* Takım üyeleri arasında güveni, işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek,
* Takım içi ve takımlararası iletişimin önemini kavramak,
* Takım halinde problem çözme teknikleri geliştirmek, inisiyatif kullanmak,
* Resmin tümünü görmek,
* Takım oyununu kolaylaştıran ve engelleyen faktörleri davranış ve organizasyon boyutunda incelemek.
* Katılımcılar arasında bir dizi ortak değerler ve davranışlar oluşturmak.
* Öğrenilenleri işyerine taşıyacak bir sözleşme oluşturmak.

LİDERLİK

Başarıya Koşu

Liderlik, ortak vizyona ulaşabilmek için olağan insanlardan olağanüstü sonuçlar elde etme sanatıdır. Amacımız, organizasyonun her kesiminde liderlik kapasitesinin ortaya çıkmasını sağlamak ve geliştirmektir.

Liderlik davranışlarını yerine getirmek, ortaya çıkan ihtiyaçları görme, insanları bu yönde ikna etme ve cesaretle bu yönde ilerlemeyi gerektirir. Başarılı liderler, organizasyon içindeki görevin, takımın ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan davranışları sergilerler. Bir liderin başarısı, birbiriyle çatışan bu talepler arasında başarılı bir denge kurmasını gerektirir.

Programda yer alan konular:
* Lider olarak, bireyin, takımın ve görevin ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılama.
* Takımın gelişimi ve iş performansları üzerinde liderliğin etkisi.
* Takım gelişme sürecinde liderlik stilleri.
* Planlama ve Organizasyon becerileri.
* Kişinin kendisini doğru yöneterek en önemli kaynaklarından bir tanesi olan zamanını verimli kullanması.
* Delegasyon. Bu kriterler yönetim tarzını nasıl etkiler?
* Diğerlerini anlama, empatik iletişim kurma, önyargıların üstesinden gelme.

V.U.C.A. KOŞULLARINDA DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Başarı Hepimizin

Günümüzün iş dünyası kısaca V.U.C.A. olarak adlandırılan (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) koşulları yaşamaktadır. Yaşanan hızlı değişim nedeniyle mevcut durumu ve ilerlenecek yönü kestirmek zorlaşmıştır. Karar kriterlerinin çokluğu, karmaşıklığa yol açmakta, sis perdesinin neden olduğu belirsizlik hata yapmayı kolaylaştırmaktadır.

Bu koşullar liderler için ne anlama geliyor?
V.U.C.A. koşullarında çalışabilmek için anahtar liderlik becerisi, koşulların içindeki ikilemleri (dilemma) fark etmektir. Liderlerden beklenilen artık problem çözmeden çok ikilemleri yönetme becerisidir. Problemlerin çözülebilirliklerine karşın, ikilemler, çözülemeyen, öngörülemeyen, kafa karıştırıcı, fakat potansiyel fırsatlar içeren, her liderin karşı karşıya olduğu zorluklar ve sorunlardır. 
Liderler Neler Yapmalı?
Hızlı değişim (Volatility) yaşanan ortamlarda ortak hareket edebilmek ortak vizyon gerektirir. Vizyon, liderlerin olacakları öngörmesi üzerine kurgulanır. İstenilen durumun net bir görüntüsünü oluşturmak ve bunu diğer çalışanlar için anlaşılır, net hale getirmek, kurumsal uyum için kritik önem taşır. İstikrarsız (Uncertainty) durumlarla başedebilmek insanlar arasında daha iyi birlik, beraberlik oluşturmayı gerektirir. Liderlik yapabilmek için kişi, öncelikle kendisini tanımalıdır. Birlikte çalıştığı insanları da ne kadar iyi tanır ve anlarsa elde ettiği farkındalık ona zor durumlarda özgüven sergilemek, sakin kalabilmek ve empati göstermek yönünden yardımcı olur. Durum hakkında berraklık ve netlik sağlamak için karmaşıklığın (Complexity) giderilmesi gerekir. Bir olayı net olarak algılamak durumsal farkındalık gerektirir. Belirsizliği kabullenip berraklık getirme içgüdüsü ile çaba göstermek gerekir. Bu da sezgileri daha iyi kullanmayı, seçici davranarak dikkati doğru yere odaklamayı sağlar.

Belirsizlikten (ambiguity) çıkmak için harekete geçmek gerekir. Koşullara adapte olacak şekilde hızlı düşünmek, zihinsel çeviklik ve zihinsel pratik yapmak temel becerilerdir.

Liderler İçin Dersler
Taktik liderlik sergilemekte başarılı liderler, tahmine dayalı öngörüleri nedeniyle bir V.U.C.A. durumla karşılaşınca kolayca başarısız olabilirler.
Birçok liderlik sorunu, çözülecek problemler değil, sürekli olarak yönetilmesi gereken ikilemlerdir.
V.U.C.A. koşulları artarak var olacaktır. Liderler için meydan okuma bu koşulları fırsatlara çevirebilmektir.

Katılımcılar neleri tecrübe edecek, neler öğrenecek?
V.U.C.A. kısaltmasında bahsedilen koşulların üstesinden gelebilmek için, liderlerin ihtiyaç duyacağı;
• Farkında olmak,
• Hazırlıklı olmak,
• Adapte olmak,
• Dirençli olmak,
• Esnek davranmak,
• Azimli olmak
• Büyük resme odaklanmak
• Konfor Alanlarının dışına çıkmak
• Yenilikçilik fırsatlarını değerlendirmek
şeklinde sıralanabilecek zihinsel ve duygusal bilgi, beceri ve tecrübeleri geliştirecektir.

Sınırlarını zorlayan insanlar, bazen o sınırların da kendilerini zorladığını keşfeder.

Chasing Mavericks

Macera geminizin enkaz haline gelmesiyle başlar, bunun için birisinin teknenizi yakması gerekir.

Michel Serres

BİZE ULAŞIN