BİZE ULAŞIN
Biz, organizasyonel verimliliği artırmak için liderlik, takım oyunu, değişim yönetimi ve iletişim programları geliştiren bir tasarım firmasıyız. Bireylerin ve takımların daha etkin ve hızlı öğrenmelerine yardımcı olacak farklı deneyimler yaşamalarını sağlarız.
.
Stacks Image 525
70:20:10 oranı, bir referans modelidir ve öğrenmenin %70 oranında yaparak, uygulayarak, deneyim kazanarak ve zorluklarla mücadele ederek gerçekleştiğini, ikinci sırada %20 oranında sosyal öğrenme (informal eğitim) yani mentorluk, koçluk, geribildirim ile sosyal öğrenme ve üçüncü sırada %10 oranında kurslardan ve derslerden (formal eğitim) ve okuma ile gerçekleştiğini vurgular.
Birikim programları Yaşayarak Öğrenme modeli üzerine yapılandırılır. Katılımcıların, sahip olduğu fikir ve kavramlar yaşadıkları tecrübeler içinde içselleştirilir ve kazanılan farkındalık ile, davranışlarda ve performansda gelişim sağlanır.

Öğrenmek, keşfetmektir, deneyimdir, geri kalan herşey malumat.

Albert Einstein

Çözümlerimiz

Stacks Image 647
Yüksek Performanslı ve Kurumsal Bütünlüğü olan takımlar kurmak, inisiyatif alan liderler çıkarmak, liderlik davranışlarını geliştirmek bu programların amacıdır.
Stacks Image 649
Şirketinizin vizyon, yıl sonu, kutlama toplantıları için 12 kişiden 600 kişiye kadar eğlenceli, yaratıcı takım oyunu aktiviteleri gerçekleştiriyoruz.
Stacks Image 653
Bireysel olarak nasıl yapıyorum, takım olarak nasıl yapıyoruz sorularının cevaplarını bulacağınız, nereye ilerlemeniz, hangi yönleri geliştirmeniz gerektiğine bir ayna tutan programlardır.

Keşfetme Araçlarımız

Birikim programları, katılımcıları şaşırtacak, heyecanlandıracak ve güçlü duyguların ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde tasarlanır. Her program, katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda, duyularının tümüne hitap eden, fiziksel hareketlilik ve zihinsel süreçleri hızlandıran araçlarla yapılandırılır. Başarılı bir kariyer ve kurumsal gelişim ve değişim için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmek asıl odağımızdır.
Stacks Image 691
Ropes Course, yerden metrelerce yüksekte bir dizi aktiviteyi içerir. Bu çalışmalar katılımcıları kontrol edilebilir risk almaya ve yeni davranışlara yüreklendirir. 

Aktiviteleri gerçekleştirirken insanlar kişisel gelişim sağlamak için nelere ihtiyaçları olduğunu ve bunları nasıl elde edebileceklerini keşfeder. Gerçek potansiyellerini görme, kendilerini ve takım arkadaşlarını aynı platformda tanıma fırsatı bulurlar.
Stacks Image 694
Entellektüellik seviyesi yüksek, macera dolu, uluslararası etkinliği kanıtlanmış ve istenilen sonuçları en üst seviyede karşılayan problem çözme projeleridir.

Stacks Image 697
Uzun anlatımlı teorilerin içselleştirilmesi çoğunlukla zordur. Metalog araçları, iletişim, liderlik, ekip çalışması, çatışma çözümü gibi teorik kavramları "çok yönlü öğrenme deneyimlerine" çevirir ve gerçek öğrenme için ideal ortam yaratır.
Gerek kapalı ortamlarda, gerek açık havada kullanılabilecek çok zengin araçlar sağlar.

İnsanların kazandığı tecrübe, beden ölçüsü alınarak yapılan giysilere benzer. Tecrübeyi kim kazanmışsa ona yarar sağlar.

Carlo Levi

Kısa Video Filmler

Stacks Image 236
Yıl 1996, Birikim Türkiyenin İLK Ropes Course parkurunu Sapancada kuruyor. Dönemin başanılı TV programı DEVRİYE, Birikim’i konuk ediyor.
Stacks Image 672
Yubing Zhang, Stanford Üniversitesi'nde MBA öğrencisi. Yaşadıkları, Zhang'ın korku ve cesaret anlayışını tamamen değiştirmesine, Konfor Alanlarını yeniden tanımlamasına neden oldu. Konfor Alanının dışındaki sınırsız potansiyeli deneyimledi ve başkalarını da aynı şekilde yapmaya ilham veren bu konuşmayı TED Stanford ortamında gerçekleştirdi.
Stacks Image 745
Günümüzün iş dünyası kısaca V.U.C.A. olarak adlandırılan (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) koşulları yaşamaktadır. Yaşanan hızlı değişim nedeniyle mevcut durumu ve ilerlenecek yönü kestirmek zorlaşmıştır. Karar kriterlerinin çokluğu, karmaşıklığa yol açmakta, sis perdesinin neden olduğu belirsizlik hata yapmayı kolaylaştırmaktadır.